Projectbewaking

Inzicht en grip op de voortgang.

Introductie

 

Inzicht en grip op de realisatie en voortgang van bouwprojecten zijn van groot belang. Je beschikt altijd over een actueel inzicht dankzij de werkbegrotingscockpit. Zo kan je tijdig bijsturen en kom je niet achteraf voor verrassingen te staan. Houd inzicht in de marge en het verwachte resultaat einde werk.

Voordelen:

  • Vanuit één scherm direct inzicht.
  • Tijdige bijsturing mogelijk.
  • Inzicht in marge en verwacht resultaat.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

1. Integratiegroepen

 

Een integratiegroep koppel je aan een werksoort of kosten om de journalisering naar de financiële administratie te doen.

Minimaal geef je de omzetrekening en de crediteringsrekening op.

Ook worden integratiegroepen gebruikt om via de onderhanden werk integratie dekkingsboekingen naar verschillende grootboekrekeningen te journaliseren.

2. Bewakingscodes

 

Voor een bouwbedrijf is het inzicht in de calculatie, de uiteindelijk inkopen en projectkosten van essentieel belang.

Hierbij is het belangrijk dat je op de juiste niveaus inzicht verkrijgt in de financiële voortgang van een project.

Je gebruikt verschillende codes om met de juiste dwarsdoorsnedes je project goed te kunnen volgen en beoordelen. 

3. Tarieven

 

Tarieven zijn zowel bedoeld voor interne berekeningen (kostprijstarief), als voor de bepaling van factuurbedragen voor regieprojecten (verkooptarief).

Via de tarieven zorg je ervoor dat de medewerkers hun uren met het juiste tarief boeken. Richt dit bij voorkeur op een zo hoog mogelijk niveau in. Beslis ook of je voor de kostprijstarieven op eenzelfde manier wilt werken als voor de verkooptarieven.

________________________________________

Let op:

De tariefstructuur van Profit Projecten is zeer uitgebreid. Omdat dit ook tot onoverzichtelijke inrichting kan leiden raden we je hier verstandig mee om te gaan.  

4. Werkbegroting

 

Na gunning maak je een werkbegroting. Je kan daarin eenvoudig de kostenplanning terugzien voor materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming (MAMO). Je gebruikt de werkbegroting voor de bewaking van je project.

Met de juiste inzichten vanuit de werkbegroting, is het mogelijk om scherp op de inkoop te letten. Zo zie je wat binnen inkoop en wat buiten inkoop valt per bouwproject.

5. Artikel

 

Voor de registratie van verbruiksartikelen voor de bouwprojecten of voor de eventuele facturatie voor kleinere regie-klussen kan gebruik gemaakt worden van de artikelenregistratie.

De medewerker kan deze via de pocket-app of insite direct registreren op het project, en zodoende de vastlegging bij de bron maken.

Er kan voor gekozen worden om dit enkel voor de kost/verkoopregistratie te maken of hierbij ook de voorraad bij te gaan houden.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?