Branche Zorg & Welzijn

Cure & Care onder één dak.

Introductie

Het automatiseren van de diverse processen binnen de zorgbranche verdient specifieke aandacht. Er wordt met de volledige applicatie gewerkt waardoor er een uitgebreide beschrijving gemaakt is. Op de pagina's vind je koppelingen naar zowel de standaard onderdelen als naar de branche specifieke. De termen die worden gebruikt zijn de termen van Profit en kunnen afwijken van de termen die in jullie organisatie worden gebruikt.

Lees meer over onderstaande onderdelen

 

Strategisch HR 

 

Je hebt een bepaalde basisinrichting nodig om alle processen rondom je medewerkers goed te laten verlopen.

Hierbij moet je denken aan de specifieke zorgregistraties van BIG, RGS, AGB, SKJ, V&VN, VRH en VIM.

HRM vastlegging is de grondslag voor een salarisverwerking. Je koppelt de medewerker aan een werkgever, een functie, een organisatorische eenheid en aan arbeidsvoorwaarden.

Als dat is gedaan heb je het belangrijkste gehad. Je zult alleen wel de werkgever, functies, organigram en arbeidsvoorwaarden moeten definiëren.

In de persoonlijke ontwikkeling bewaak je de bevoegdheden en bekwaamheden.

 

Payrollfabriek

 

Het werk van een salarisadministrateur is allang niet meer dat van invoeren van wat losse mutaties.

De moderne administrateur zorgt ervoor dat de mutaties komen uit diverse workflow gestuurde processen waarbij medewerker en manager of leidinggevende ook een taak hebben.

Een perfecte invulling van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden.

De controlerende werkzaamheden worden steeds belangrijker. Daarbij wordt de administrateur geholpen door BI-dashboards en de Payroll auditor.

Doordat verschillende afdelingen een rol hebben in het proces spreken we van een payrollfabriek. 

Grip op je administratie

 

AFAS streeft naar een optimale automatisering van financiële processen. Wij noemen dat ook wel ‘Boekhouden met het licht uit'.

Het doel is zoveel mogelijk administratieve handelingen door de software te laten uitvoeren, waardoor jij meer tijd overhoudt voor echt belangrijke zaken, zoals het informeren en adviseren van andere afdelingen en collega's op basis van actuele informatie.

Jouw afdeling en organisatie worden naar een hoger plan getild, door op een ander niveau met de administratie om te gaan.

Hoe je Profit optimaal moet inrichten en gebruiken zullen we in de diverse deelthema's toelichten.

Cliënten

 

Voor de cliënten verricht je diverse activiteiten, zoals een dagje uit, of faciliteer je diverse onderdelen. Daarbij moet je denken aan huur van een aanleunwoning, of internet en tv-abonnementen. 

Ook het verstrekken van zakgeld of voedingsgeld kan je hieronder prima inrichten.

 

Facturatie in de zorg

 

Bij de facturatie maken we onderscheid tussen diverse onderdelen. Denk daarbij aan de facturatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de facturatie voor het persoonsgebonden budget (PGB) en de facturatie zorgadministratie.

Daarnaast kun je de bewaking van de zorgoffertes bewaken.

 

Inkoop in de zorg

 

Het inkoopproces binnen de zorg is een aandachtspunt. Je wilt namelijk niet misgrijpen. "Nee verkopen" is er niet bij.

Het inkopen van deze zorgartikelen vindt doorgaans centraal plaats.

Het verbruik moet wel geregistreerd worden op de juiste afdeling of kostenplaats. 

Al deze processen starten bij de inkoop.

Interne organisatie 

 

De interne organisatie is een proces op zich. Ze behoren niet tot de kernactiviteiten van de zorginstelling, maar moeten er wel zijn in het dagelijkse gebruik.

Voor de facilitaire taken is er een Nieuw en Verbouw optie. Maar denk ook zeker aan de inzet van vrijwilligers die bij je organisatie.

Deze processen worden over het algemeen ingericht met een workflow, zodat de afhandeling volledig digitaal plaats kan vinden.

Voor deze processen is vaak ook een portaal beschikbaar, zodat je de documentatie over het proces ook overzichtelijk kunt presenteren.

Basisinrichting 

 

Welke onderdelen zul je in de basis goed moeten inrichten om optimaal gebruik te maken van de software?

Profit is een geïntegreerd product waarin je veel gegevens eenmalig en centraal vastlegt.

In dit gedeelte voeg je de eerste omgeving toe en leg je bedrijfsadministratieve basisgegevens vast.

Basisgegevens worden vaak in meerdere onderdelen van Profit gebruikt.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp klik dan door.