Intern

Het inrichten van je eigen kantooradministratie.

Introductie

Een accountants- of administratiekantoor heeft zelf ook een administratie. Voor het voeren van de eigen kantooradministratie heb je een omgeving nodig. Je eigen medewerkers boeken hun uren en de financiële administratie wordt gevoerd. 

Voordelen:

  • Basisgegevens leg je maar één keer vast.
  • Medewerkers boeken de uren die leiden tot de declaratie.
  • Werken met vaste prijsafspraken.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

 

1. CRM en de klantreis

 

De klant staat centraal in je dagelijkse werkzaamheden. Het bouwen aan een goede relatie begint bij het vastleggen van de juiste gegevens in CRM. De klantreis kun je grofweg in drie fases inrichten, namelijk de prospectfase, de klantfase en einde klant. 

Om het contact met je relaties goed te houden is het essentieel om zoveel mogelijk van ze te weten en dat vast te leggen. Alleen dan kun je optimaal anticiperen op alles wat hen aangaat: wensen, vragen, voorkeuren, maar ook klachten. Een goede dienstverlening levert je uiteindelijk veel op, maar dat kan alleen als je een actueel en compleet beeld hebt over wat er bij de relaties leeft.

 

2. Grip op je administratie

 

AFAS streeft naar een optimale automatisering van financiële processen. Wij noemen dat ook wel ‘Boekhouden met het licht uit'. Het doel is zoveel mogelijk administratieve handelingen door de software te laten uitvoeren, waardoor jij meer tijd overhoudt voor echt belangrijke zaken, zoals het informeren en adviseren van andere afdelingen en collega's op basis van actuele informatie.

Jouw afdeling en organisatie worden naar een hoger plan getild, door op een ander niveau met de administratie om te gaan. Hoe je Profit optimaal moet inrichten en gebruiken zullen we in de diverse deelthema's toelichten.

3. Van uur naar factuur

 

Werk je in jouw organisatie op projectmatige basis?  Wil je jouw projecten en projectmedewerkers plannen? Wil je de kosten en opbrengsten bewaken en altijd een actueel inzicht hebben van de projectresultaten?

Met Uren/Declaraties zit alle projectinformatie in één geïntegreerd systeem! Denk hierbij aan projectgegevens, documentatie, correspondentie, planning, capaciteit, urenregistratie en offertes.

4. Strategisch HR

 

Je hebt een bepaalde basisinrichting nodig om alle processen rondom je medewerkers goed te laten verlopen. HRM vastlegging is de grondslag voor een salarisverwerking. Je koppelt de medewerker aan een werkgever, een functie, een organisatorische eenheid en aan arbeidsvoorwaarden. Als dat is gedaan heb je het belangrijkste gehad. Je zult alleen wel de werkgever, functies, organigram en arbeidsvoorwaarden moeten definiëren.

5. Payrollfabriek

 

Het werk van een salarisadministrateur is allang niet meer dat van invoeren van wat losse mutaties. De moderne administrateur zorgt ervoor dat de mutaties komen uit diverse workflow gestuurde processen waarbij medewerker en manager ook een taak hebben. De controlerende werkzaamheden worden steeds belangrijker. Daarbij wordt de administrateur geholpen door BI-dashboards en de Payroll auditor. Doordat verschillende afdelingen een rol hebben in het proces spreken we van een payrollfabriek. 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?