Facturatie

Vanuit welke module ga je factureren?

Introductie

 

Vanuit de diverse deelprocessen ontstaat er de mogelijkheid om een factuur te sturen naar de debiteur. Afhankelijk van het proces factureer je uit een specifieke module. Factureert jouw organisatie uit meerdere modules, richt dan eerst één factuurlay-out in een module in. Deze lay-out kun je gebruiken als basis voor de facturatie vanuit de andere modules. Per facturatieproces richt je de integratie naar financieel voor de omzetjournaalposten in. 

Het is ook mogelijk om een losse of handmatige factuur te maken. Dit doe je dan bij voorkeur binnen de module die je al gebruikt bij de facturatie van de deelprocessen. Je kunt dan namelijk direct gebruik maken van de integratie instellingen van die module. In de meeste gevallen gebruik je voor de de handmatige factuur de projectfactuur of de verkoopfactuur in ordermanagement. 

Is de volledige factuur niet goed, dan maak je direct een credit aan. De output maak je in e-mail PDF + factuur als E-factuur. Hierdoor is de klant in staat zijn inkoopfactuur sneller digitaal te verwerken. Voer het facturatieproces uit op een vast tijdstip. Voor de één is dat dagelijks en voor de ander is het wekelijks of maandelijks.

Voordelen:

  • Vanuit de deelprocessen automatisch factureren.
  • Digitaal verstrekken van de factuur is kostenbesparend.
  • Basisinstellingen via het verkooprelatieprofiel.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

1. Abonnementen

 

Je factureert periodiek dezelfde factuur. Hiervoor richt je abonnementen in. In het abonnement geef je de factuurcyclus op. In de facturatie wordt hier automatisch rekening mee gehouden. 

Denk hierbij aan periodieke facturen voor huur, servicekosten, management fee, contributie of lidmaatschap van een vereniging, licenties etc.

2. Cursussen

 

Je factureert hier de gegeven cursussen of gevolgde evenementen. Een present gemelde, te factureren deelnemer komt automatisch naar voren in het facturatieproces. 

Bij voorkeur doe je dit wekelijks, waarbij je alle cursus van de afgelopen week factureert. Waarbij je een voorkeur verzamelmethode instelt. 

3. Ordermanagement

 

Je factureert alles wat te maken heeft met artikelen. Al dan niet voorraadhoudend. 

Er zijn twee facturatiemogelijkheden. De verkoopfactuur gebruik je bij de facturatie van alle gereedgemelde pakbonnen en/of orders die vooruitbetaald worden.  

Of je kiest de methode van de balie-/directfactuur. 

 

4. Projecten 

 

In de projectenadministratie zijn er verschillende facturatiemethoden. Je kunt factureren op basis van regie, termijnen (fixed price) en concepten (vaak gebruikt in Accountancy). Het maken van handmatige projectfacturen is ook een optie.

Ook kun je de intercompany functionaliteit inrichten waarbij de facturatie en bijbehorende journaalposten tussen verschillende administraties gegenereerd worden. 

5. Verzamelfacturatie

 

Je kunt te factureren regels van Abonnementen, Cursussen en Projecten op één factuur verzamelen en vanuit één plek factureren in Profit Financieel.

Verzamelfacturen kan over alle bronnen maken, behalve uit Ordermanagement.

Geef de instellingen op voor verzamelfacturatie in het verkooprelatieprofiel, waaronder welke onderdelen je wilt combineren op de verzamelfactuur, de verzamelmethode en de verzamelfactuurlay-out.

 

 

6. Basisinrichting facturatie

 

Je moet op verschillende plaatsen eenmalige instellingen en inrichting doen om te factureren. 

Voer de in de door jou gebruikte betaalwijze en betaalvoorwaarde op zodat je verkooprelaties goed kunt vastleggen. 

Ook vind je hier terug hoe je omgaat met het verstrekken van facturen. 

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?