Grip op je financiële administratie

Van grip op je administratie is sprake als je in hoofdzaak doet aan exploitatiemanagement. Daarbij zijn optimaal ingerichte deelprocessen van essentieel belang.

Boekhouden met het licht uit!

AFAS streeft naar een optimale automatisering van financiële processen. Wij noemen dat ook wel ‘Boekhouden met het licht uit'. Het doel is zoveel mogelijk administratieve handelingen door de software te laten uitvoeren, waardoor jij meer tijd overhoudt voor echt belangrijke zaken, zoals het informeren en adviseren van andere afdelingen en collega's op basis van actuele informatie. Jouw afdeling en organisatie worden naar een hoger plan getild, door op een ander niveau met de administratie om te gaan. Hoe je Profit optimaal moet inrichten en gebruiken zullen we in de diverse deelthema's toelichten.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

1. Exploitatiemanagement

 

Weet jij vandaag waar het jaarresultaat op uit gaat komen?

Loopt de omzet voor of achter ten opzichte van de begroting en hoe zit het met de kosten?

Allemaal zaken die je onder controle hebt als je binnen de administratie het voeren van exploitatiemanagement tot een dagelijkse bezigheid maakt.

Je kunt analyseren vanuit het dashboard winst en verlies met dichtraming waarbij je met het unieke schuifje direct ziet wat een kleine afwijking is in omzet of kosten ten opzichte van het te behalen resultaat.

 

2. Budget tot betaling

 

Weet jij hoeveel budget je nog te besteden hebt en of de inkoopfactuur al betaald is?

Het bepalen van contractleveranciers en het vastleggen van de aangegane verplichtingen vanuit de inkooporder of vanuit het contract, vereenvoudigt het vastleggen van de inkoopfactuur, waarbij zelfs de matching, goedkeuring en de betaling versneld kunnen worden doorgevoerd.

Analyseren vanuit het dashboard budgethouder, contractbeheer, inkoop en crediteuren geeft optimaal inzicht vanuit elke invalshoek.

 

3. Verwerken administratie

 

Welke dagelijkse handelingen doe jij allemaal in de administratie?

Dagelijkse verwerking van het bankafschrift, de digitale inkoopfactuur, de verkoopjournaalposten vanuit alle Profit onderdelen, voorraadjournaalposten en onderhanden werk mutaties.

Het maken van correctieboekingen of het wijzigen van bestaande journaalposten.

Maandelijkse verwerking van de loonjournaalpost, vaste journaalposten en afschrijvingsjournaalpost.

Afletteren van grootboekrekeningen en betaalde en ontvangen facturen.

 

4. Debiteurenbeheer

 

Wat doe je naast het sturen van een factuur voor geleverde goederen en/of diensten nog meer?

Openstaande facturen kun je incasseren of wachten tot de debiteur betaald heeft. 

Voor de niet-betaalde facturen kun je aanmaningen versturen en een debiteurendossier opbouwen.

 

5. Periodeafsluiting

 

Welke acties voer jij allemaal uit bij een periodeafsluiting?

Je maakt gebruik van de finance auditor, controleert de exploitatie en uiteindelijk blokkeer je de periode.

Het dashboards voor winst en verlies met dichtraming zal je gebruiken om de jaardoelstelling te beoordelen.

 

6. Btw/icp aangifte

 

Is er sprake van een fiscale eenheid voor de btw en moet ik icp aangifte doen?

Nadat je de aangifte hebt gemaakt kun je met de btw recapitulatie beoordelen of er verschillen in de aangifte aanwezig zijn.

De betaling van de aangifte loopt via de crediteurenbetaling op een vooraf ingestelde vervaldatum.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?