Journalisering

Bijwerken van de boekhouding.

Introductie

 

Vanuit de diverse onderdelen van Profit komen er journaalposten naar de administratie. Wil je uitgaan van goede financiële cijfers, dan is het zaak om dit proces op te nemen in je dagelijkse routine. Dat kan uiteraard handmatig, maar mooier is natuurlijk dat je dit werk overlaat aan de geplande taak. Deze voer je uit in de avonduren, zodat alle gegevens de volgende morgen actueel zijn.

Voordelen:

 • Per proces instelbaar.
 • Kan via een geplande taak.
 • Dagelijks bijgewerkt.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

1. Verkoopfacturen

 

Bij de verkoopjournalisering gaat het om: 

 • Verkoopfactuur ordermanagement
 • Balie-/directfactuur
 • Abonnementsfactuur
 • Cursusfactuur
 • Projectfactuur
 • Termijnfactuur
 • Verzamelfactuur

2. Inkoopfacturen

 

Bij inkoopjournalisering gaat het om:

 • Inkoopfactuur ordermanagement
 • E-factuur

3. Voorraad

 

Bij de voorraadjournalisering gaat het om:

 • Ontvangst
 • Pakbon
 • Voorraad rekeningcourant

4. Loonjournaal

 

Na het accorderen van de salarissen gaat de journaalpost direct door naar de administratie.

5. Vaste activa

 

Tweemaal per periode zal je de journaalpost van de afschrijving van de vaste activa verwerken. Eén keer op de eerste van de maand en één keer aan het einde van de maand.

6. Onderhanden werk

 

De kosten en opbrengsten vanuit het project doorboeken naar de balans binnen de financiële administratie, noemen we onderhanden werk integratie. De journaalposten worden vaak dagelijks bijgewerkt.

 

7. Intercompany projecten

 

Met de intercompany projecten functionaliteit genereer de journaalposten voor het verbruik en verrekenen van uren, kosten en artikelen tussen verschillende administraties. 

Ook kun je intercompany journaalposten genereren tussen verschillende verbijzonderingscodes (in te zetten voor kostenplaatsen, afdelingen etc.) binnen 1 administratie.

Je kunt hiervoor afwijkende tarieven vastleggen. 

 

8. Intercompany ordermanagement

 

Met intercompany ordermanagement zorg je ervoor dat de journaalposten tussen verschillende administraties worden gemaakt.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?