Van klantcontact naar kandidaatcontract

Het proces van uitzenden of detacheren.

Introductie

Het administratieve proces vanaf het eerste klantcontact naar een kandidaatcontract is omvangrijk. Door een aantal onderdelen op een hoog niveau vast te leggen ontstaat de versnelling in het proces juist bij het plaatsen van de kandidaat. Leg je niets op het hoogste niveau vast, dan moet je dat bij elke plaatsing van een kandidaat doen en dat is niet wenselijk.

Door een raamwerk van afspraken vast te leggen per klant ontstaat er vooraf al inzicht in de te behalen marge op een plaatsing. Termen als klantovereenkomst en plaatsing zul je dan ook tegenkomen in dit onderdeel. 

Bij de plaatsing wordt er automatisch een loonafspraak gemaakt. Dit is een combinatie van de prijzen voor de klant met de daarbij behorende contractafspraken met de flexmedewerker. Het is als het ware een snapshot van de op dat moment geldende tarieven. 

Voordelen:

  • Inzicht in de marge voordat de kandidaat begonnen is.
  • Digitale ondertekening van alle overeenkomsten.
  • Veel éénmalige inrichting, waardoor het dagelijkse werk eenvoudiger wordt.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

 

Klantcontact

Een klant is in Profit een 'verkooprelatie'. Met je verkooprelaties heb je een klantovereenkomst en maak je een prijsafspraak.

1. Klantovereenkomst

 

De overeenkomst met je klant waar je zaken vastlegt als functie, kostprijsmodel, itemset en uiteindelijk de plaatsing van de flexmedewerker op realiseert.

Uiteraard leg je hier ook de facturatie instellingen vast.

 

2. Prijsafspraak

 

In de prijsafspraak leg je vast welke items er uit de itemset worden gebruikt en tegen welk tarief.

Je moet de prijsafspraak zien als een raamovereenkomst, waar je per plaatsing vanaf kan wijken.

 

Indienst

Een kandidaat boekt zijn declaratie en deze belast je door aan de verkooprelatie die de inlenende partij is. Dit doe je via de projecten administratie. 

1. Kandidaat

 

Je heb te maken met kandidaten die al in dienst zijn, maar je heb ook volledig nieuwe flex medewerkers die je bij de plaatsing gaat gebruiken. 

 

2. Plaatsing

 

Dit is de feitelijke koppeling tussen de kandidaat en de klant. 

Deze leg je bij voorkeur vast via InSite, maar uiteraard kan dit ook via Profit.

Voorafgaand aan de plaatsing kun je een proefberekening aanmaken, met inzicht in kostprijs, marge en bruto/nettoberekening voor de kandidaat.

3. Plaatsingbevestiging/

opdrachtbevestiging

 

Als alles is vastgelegd wil je dit in een bevestiging vastleggen, die je uiteraard digitaal kunt laten ondertekenen.

Doorstroom

In de flex-branche is sprake van fasetelling. Een medewerker bevindt zich in een fase en op grond daarvan heeft hij bepaalde rechten afhankelijk van de cao waaronder hij valt (ABU of NBBU).

1. Fase-overgang

 

Kandidaten bevinden zich in verschillende fases volgens de cao. De fasetelling en het beoordelen of dat de medewerker naar de volgende fase kan, zijn belangrijke onderdelen.

Profit attendeert je erop dat een kandidaat naar een volgende fase gaat met een workflow. In deze workflow kun je per lopende plaatsing aangeven of deze verlengd mag worden of niet

 

 

2. Plaatsing verlengen

 

Vaak blijft de medewerker bij een fase-overgang werken bij de klant en kan de plaatsing worden verlengd.

 

Afscheid nemen van een kandidaat

Van de meeste kandidaten neem je vroeg of laat afscheid. De meeste gaan zelf uit dienst, maar van sommigen zul je op initiatief van de werkgever afscheid nemen. Daarbij zijn de volgende onderdelen van toepassing.

1. Uitdienst workflow

 

Als je om welke reden dan ook de organisatie gaat verlaten, start het proces bij van uitdienst melden. Dit doe jezelf of je manager via InSite.

Je legt naast de datum van vertrek ook de reden van vertrek vast. Er wordt ook gevraagd om het privé-e-mailadres, want we blijven natuurlijk wel digitaal communiceren via het privé-e-mailadres. Denk daarbij aan loonstroken en jaaropgaven.

 

2. Transitievergoeding

 

Bij het ontslag van de kandidaat op initiatief van de werkgever is het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?