Basis HRM

Wat richt ik minimaal in om de processen van hrm te laten werken.Introductie


Je hebt een bepaalde basisinrichting nodig om alle processen rondom je medewerkers goed te laten verlopen. HRM vastlegging is de grondslag voor een salarisverwerking. Je koppelt de medewerker aan een werkgever, een functie, een organisatorische eenheid en aan arbeidsvoorwaarden. Als dat is gedaan heb je het belangrijkste gehad. Je zult alleen wel de werkgever, functies, organigram en arbeidsvoorwaarden moeten definiëren.


Voordelen:

  • Basis op hoog niveau vastleggen. 
  • HRM is de basis voor Payroll.
  • Organigram is de basis voor het werken met workflows.


Lees meer over onderstaande deelthema's


1. CAO


De eerste stap bij de inrichting is het importeren van de juiste cao. Zonder cao kun je niets inrichten ook al gebruik je geen payroll. 

Val je niet onder een cao dan moet je de Basis cao gebruiken die in de template aanwezig is.

2. Instantie


Een instantie is een instelling waarmee je te maken krijgt als organisatie.

Op deze instantie leg je de basis vast waarna je ze kunt gebruiken bij de werkgever.


3. Werkgever


Bij de werkgever leggen we op hoog niveau op diverse tabbladen gegevens vast voor de HRM en payroll instellingen.

Voor HRM leg je de vacatures, wagenpark, je contactgegevens, je koppeling naar de cao, de bankrekening en  functies vast.


4. Functiehuis


Bij de werkgever leg je vast welke functies er binnen je organisatie gebruikt worden. Bij de functie leg je ook het type functie vast. Aan dit type wordt vanuit de cao de loonschaal gekoppeld.

De functies zijn via formatiebeheer te koppelen aan de afdelingen.  Via formatiebeheer is de begroting voor het aantal FTE’s en medewerkers aan te geven.

5. Organigram


Het organigram is de schematische weergave van je organisatiestructuur.

Aan deze structuur hang je de hiërarchische organisatiestructuur op. Oftewel "wie is er verantwoordelijk voor wie".  

De structuur kent tien lagen, waarbij laag 0 de hoogste en laag 9 de laagste laag is. Laag 0 kan maar één organisatorische eenheid bevatten en laag 9 zijn de medewerkers op de werkvloer.

6. Arbeidsvoorwaarden


Binnen de cao worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd voor dienstbetrekkingen , verlofsoorten, de werkweek, de standaard roosters, de type functie/loonschaal en de wachtdagen bij ziekte.

De meeste instellingen hebben direct gevolg voor de uurloonberekening. 

7. Wagenpark


Alle aanwezige voertuigen kun je hier vastleggen zodat je een volledig inzicht krijgt in het wagenpark.

Wie is de berijder, waar is de lease afgesloten, looptijd van het contract en een koppeling naar het RDW is aanwezig. Daarnaast kun je ook kilometerstanden, onderhoudsbeurten en eventuele schades vastleggen.

Het wagenpark beschikt ook over een dossier, zodat je alle informatie digitaal kunt koppelen aan de auto.

8. Medewerkerdossier


Op medewerker is er natuurlijk dossier functionaliteit beschikbaar. Niet alleen voor de aanstellingsbrief en de kopie ID-bewijs, maar ook voor notities, beoordelingsverslagen, loonstroken, jaaropgaves zitten in het dossier.

Uiteraard is dit alleen zichtbaar als je bent geautoriseerd.

9. Feestdagen


Naast de nationaal erkende feestdagen ben je in staat om eigen sluitingsdagen toe te voegen aan de sluitingsdag tabel.

Deze dagen werken door in de agenda, roosterkalenders, bezetting en in de projecten als je de controle op de feestdagen aan hebt staan. 


Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?