Uitstroom

Hoe verlaat je de organisatie?

Introductie

 

Je neemt niet alleen nieuwe medewerkers aan, er zijn ook medewerkers die de organisatie verlaten. Is het proces van de uitstroom al geregeld? Leg je de inhoud van het exitgesprek vast? Dat levert zinvolle informatie op om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Leg de reden van uitstroom ook vast, zodat je deze kunt gebruiken voor statistische gegevens.

Binnen InSite is het een ESS/MSS-functionaliteit om jezelf uit dienst te melden. De workflow erachter zorgt dat de personeelsadministratie ook op de hoogte wordt gebracht van je vertrek.

Voordelen:

  • Vastleggen van exitgesprek levert een schat aan informatie op.
  • De bedrijfseigendommen worden ingeleverd.
  • Digitale vastlegging gestart vanuit de medewerker of manager.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

 

 

1. Uitdienst workflow

 

Als je om welke reden dan ook de organisatie gaat verlaten, start het proces bij van uitdienst melden. Dit doe jezelf of je manager via InSite.

Je legt naast de datum van vertrek ook de reden van vertrek vast. Er wordt ook gevraagd om het privé-e-mailadres, want we blijven natuurlijk wel digitaal communiceren via het privé-e-mailadres. Denk daarbij aan loonstroken en jaaropgaven.

2. Exitgesprek

Vanuit de personeelsadministratie vindt een exitgesprek plaats en de conclusies zijn via de workflow vast te leggen.

Hierdoor ontstaat een schat aan informatie vanuit de vertrekkende medewerkers die je kunt gebruiken om je organisatie te veranderen of te verbeteren.

3. Pensionering

Soms moet je ook weg, namelijk als je met pensioen gaat. Ook dan heb je een exitgesprek en lever je de bedrijfseigendommen in.

Moet je je afmelden bij de personeelsvereniging en juist aanmelden bij de gepensioneerdenclub?

Er moet een mooi afscheidscadeau worden gerealiseerd.

 

4. Draaiboek

Bij elke vertrekkende medewerker moet je waarschijnlijk telkens weer hetzelfde pakket aan workflows aanmaken en dezelfde acties uitvoeren.

Neem alle acties op een draaiboek en de betreffende workflows worden op het juiste moment voor je aangemaakt.

 

5. Transitievergoeding

 

Bij het ontslag van de medewerker op initiatief van de werkgever is het mogelijk om een transitievergoeding te betalen.

 

6. Inleveren bedrijfseigendommen

Bij het verlaten van het pand op de laatste werkdag lever je de ter beschikking gestelde bedrijfseigendommen in. 

 

7. Overleden medewerker


We hopen dat je er nooit mee te maken hoeft te krijgen, het overlijden van een medewerker. Toch kan het voorkomen, en dan is het fijn om te weten waar je in Profit rekening mee moet en kan houden.

Behalve de belangrijke zaken, kan je in Profit ook het menselijke aspect een rol geven.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?