Werken in teams

Projectteams vormen en teamleden vastleggen voor projectmatig werken.Introductie


Profit Projecten maakt onderscheid tussen twee soorten teams:

  • Een algemeen team: een team dat je vaker, in dezelfde samenstelling, wilt kunnen inzetten voor meerdere projecten.
  • Een specifieke team: een team voor één specifiek project. Zodra je een intern of extern projectleider instelt in een project, maar geen team, creëert Profit een specifiek team voor dit project.

Je koppelt een team aan een project, waarmee je vastlegt wie er betrokken zijn bij het project. Een team kan zowel medewerkers als contactpersonen bevatten. Hiermee kun je zowel eigen medewerkers als medewerkers van klanten, of een derde partij, een rol geven binnen een project.


Voordelen:

  • Je kunt voor de nacalculatie (uren boeken) instellen dat alleen teamleden van het projectteam op het project kunnen boeken.
  • Je kunt in InSite met een workflow workflowtaken toewijzen aan teamleden op basis van hun teamrol binnen het team.


Lees meer over onderstaande deelthema's


1. Teamrol


Een teamrol is de rol die een gebruiker of contact in het team heeft. Standaard beschik je over drie teamrollen:

  • Externe projectleider
  • Interne projectleider
  • Teamlid

Je kunt zelf teamrollen toevoegen en onderhouden. Per teamrol geef je aan of de rol beschikbaar is in InSite of OutSite en of de rol teams in InSite dan wel OutSite mag onderhouden.

2. Teams


Je gebruikt teams om eenvoudig verschillende projectteams voor je projecten te vormen. Je beschikt over twee soorten teams:

  • Algemeen: dit is een team dat je vaker, in dezelfde samenstelling wilt inzetten.
  • Specifiek: een team dat je voor één project wilt inzetten.


3. Teams in InSite


Je kunt de gegevens van een team en van teamleden raadplegen.

Teamleden kunnen hun eigen gegevens beheren en hun projecten raadplegen. Teamleden kunnen hun workflowtaken die gekoppeld zijn aan hun teamrol afhandelen.

4. Teams in OutSite


Relaties kunnen in OutSite hun eigen projecten en teamgegevens inzien. Dit is Project Self Service voor je klanten.

Ze hebben hierdoor altijd inzicht in hun projecten en kunnen zelf hun projectdossier en documentatie vinden op de portal.

5. Workflow (teamlid)


Je kunt in een workflow een teamrol als bestemming gebruiken. Hiermee kun je in de workflow voor een project workflowtaken toewijzen aan teamleden op basis van hun rol binnen het team.


Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?