Inrichten Fiscaal

Wat heb je nodig voordat je een aangifte kunt invullen.Introductie


Voordat je aangiften kunt invullen voor je cliënten heb je een aantal instellingen en éénmalige inrichting nodig.


Voordelen:

  • Door de koppeling met CRM leg je de naam, adres, woonplaats gegevens vast op een organisatie of persoon.
  • Door het workflowgestuurd werken de volledige beheersing van het aangifteproces.
  • Door het vastleggen van basisgegevens hoef je alleen afwijkingen nog vast te leggen.


Lees meer over onderstaande deelthema's


1. Algemene instellingen


Je legt een aantal voorkeursinstellingen vast die de basis vormen van je fiscale omgeving. Hierdoor hoef je later alleen nog de afwijkingen vast te leggen.


2. Accountant


De accountants zijn personen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor de jaarrekening van de cliënten IB met een onderneming. Zij verzorgen de financiële administratie. Door deze gegevens vast te leggen weet de fiscalist met wie hij contact moet opnemen als hij voor de verwerking  van de aangifte IB financiële gegevens nodig heeft. 


3. Becon


Voordat een belastingconsulent aangiften mag doen voor cliënten moet hij zich eerst aanmelden bij de Belastingdienst. Bij de aanmelding ontvangt hij een belastingconsulentnummer, kortweg: beconnummer. 


4. CliëntengroepJe kunt de cliënten onderverdelen in diverse cliëntengroepen. Een voorbeeld van een cliëntengroep is het accountantskantoor waar de cliënt onder valt.


5. DigipoortDigipoort is het elektronische postkantoor van de overheid voor de communicatie tussen de overheid en bedrijven. 

Voor het gebruik van een overheidscertificaat met Digipoort moet je beschikken over een geldig 'PKI-Overheid-Certificaat' (voorheen 'OTP-certificaat').


6. Automatisch accorderen aanslagen (SBA)


Je kunt aanslagen automatisch accorderen en de brief (akkoord-, niet-akkoord- en bezwaarbrief) automatisch genereren. Het komt erop neer dat de velden van de aanslag (zowel voorlopige als definitieve aanslagen en verschillende belastingmiddelen) ingelezen worden en vervolgens worden vergeleken met de aangifte, voorlopige aangifte, fiscale kaart en aanslaggegevens. Op basis van deze vergelijking heb je inzicht of de aanslag conform is of niet. Dit levert een behoorlijke tijdsbesparing op.7.Workflow instellingen


Doordat je in het aangifteproces gebruik maakt van een workflow beheers je het hel aangifteproces.

Je kunt ervoor kiezen om te werken met een specifieke stappenflow of een muterende fiscale workflow.

8. Fiscaal InSite


De verwerking van de aangifte gebeurt via Fiscaal InSite. In Fiscaal InSite ziet de medewerker welke taken hij voor welke cliënten moet uitvoeren. Deze takenlijst wordt opgebouwd aan de hand van de ingestelde autorisatie en de inrichting van de workflow. Gedurende het hele proces heb je inzicht in de status van de aangifte.

9. Communicatieservice


Voor het accorderen van aangiften via een externe portal maak je gebruik van het communicatieprofiel Externe portal.


10. Accountancyportal


Via de accountancyportal kan een accountant digitaal communiceren met zijn klanten. Hij kan online gegevens met de klant uitwisselen, bijvoorbeeld de jaarrekeningen, informatie over de lonen en personeelsinformatie, fiscale en financiële aangiften, permanent- en jaardossier. Deze gegevens worden geautomatiseerd opgeslagen in het dossier.


11. Aangifte analyse


Met de Aangifte analyse krijg je meer inzicht in de data die allemaal is opgeslagen in de aangifte. Je kunt met de Aangifte analyse met behulp van filters een vraag stellen aan Profit en antwoord te krijgen op die vraag door middel van Excel. Ook kun je verder inzoomen op de aangifte dan mogelijk is met bijvoorbeeld weergaven en Profit analyses. Hierdoor is de Aangifte analyse perfect geschikt om te analyseren welke klanten in aanmerking komen voor een bepaald advies, of wat de impact is van jurisprudentie. 


Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?