Sites en portalen

De webinterface van Profit.

Introductie

 

Alles kunnen muteren en opvoeren vanuit een webapplicatie is een grote wens als je werkt vanuit de cloud. Binnen Profit spreken we dan van een website of portal. Er is vervolgens onderscheid tussen een InSite portal of een OutSite portal, waarbij InSite je intranet is en OutSite je website. Om de sites te onderhouden heb je rechten nodig als sitebeheerder. Je bent in staat om de volledige site naar eigen inzicht in te richten via een eigen editor.


Let op: binnen de verschillende template omgevingen leveren we een aantal sites en portals uit. Als deze branche specifiek zijn, geven we dat aan. Wordt er geen branche genoemd dan komen de portals in alle recente template omgevingen voor.

Lees meer over onderstaande onderdelen

 

 Sitebeheer

 

Om een site op te zetten zijn er een aantal basisonderdelen die je moet inrichten.

Het onderhouden van een site kan een gebruiker met sitebeheer rechten.

InSite

 

Het intranet binnen de Profit software die gebruikt wordt om alle taken vanuit een workflow af te handelen.

De BI Dashboards worden ook op deze site getoond. Uiteraard met je als medewerker wel autorisatie hebben om de gegevens in te mogen zien of te muteren.

OutSite

 

De website van je organisatie die voor iedereen toegankelijk is. Uiteraard kun je de klanten of leveranciers laten inloggen op het afgeschermde deel van de site. 

Hier tref je dan ook de klantportal en leveranciersportal. 

Werken bij

 

Werkenbij.nl is de werving-en-selectie-portal. Op deze portal geef je de beleving van jouw organisatie mee aan de bezoeker. Hiermee overtuig je de bezoeker om voor jou te komen werken.

De portal heeft een directe koppeling met de backoffice in InSite. De sollicitatie komt als taak in InSite bij de verantwoordelijke.

Neem je de sollicitant aan of wijs je de sollicitant af, dan komt hiervoor automatisch een bericht in de portal voor de sollicitant.

Klantportal

 

Alle klanten van ons bedrijf hebben toegang tot een beveiligd gedeelte van de website. Dat noemen we de klantportal. Je moet erop inloggen als contactpersoon van een organisatie.

Ben je bij ons bekend bij meerdere organisaties, dan krijg je een keuzelijstje voor welke organisatie je wilt inloggen.

Op de klantportal heb je drie rollen, namelijk beheerder klantportal, medewerker kantportal en besteller klantportal.

Leveranciersportal

 

Alle communicatie met je leveranciers loopt bij voorkeur via de leveranciersportal.

Het uitvragen van offerte, het beantwoorden van vragen over de offerte en voor de leverancier inzicht in het digitale dossier. 

 

Bedrijfsartsportal

 

Er is voor de bedrijfsarts een portaal op InSite beschikbaar waarbinnen alle werkzaamheden en afspraken omtrent verzuimbegeleiding voor de bedrijfsarts overzichtelijk beschikbaar is. 

 

 

Accountancyportal

(Branche Accountancy)

Via de accountancyportal kan een accountant digitaal communiceren met zijn klanten. Hij kan online gegevens met de klant uitwisselen, bijvoorbeeld de jaarrekeningen, informatie over de lonen en personeelsinformatie, fiscale en financiële aangiften, permanent- en jaardossier. Deze gegevens worden geautomatiseerd opgeslagen in het dossier.

 

Kopersportal

(Branche Bouw)

Via de kopersportal kan het bouwbedrijf digitaal communiceren met de klanten. Denk daarbij aan kopers van een nieuwbouwhuis.

Van contracten tot het vastleggen van meer- en minderwerk.

 

 

Vrijwilligersportal

(Branche Zorg & Welzijn)

Via het vrijwilligersportal is het mogelijk om te communiceren met alle vrijwilligers.

Ze kunnen zelf hun gegevens up-to-date houden en zelfs de kosten direct declareren. Ook het vastleggen van een VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) is onderdeel van de portal.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp klik dan door.