Basisinrichting Accountancy

Eenmalige vastlegging van gegevens waarmee je tijd én geld bespaart.

Introductie

Profit is een geïntegreerd product waarin je veel gegevens eenmalig en centraal vastlegt. In dit gedeelte voeg je de eerste omgeving toe en leg je bedrijfsadministratieve basisgegevens vast. Basisgegevens worden vaak in meerdere onderdelen van Profit gebruikt.

Voordelen:

  • Eenmalig en centraal vastleggen van gegevens
  • Basisinrichting in de template 
  • Eenvoudig cliënt- en kantoorautomatisering vastleggen

Lees meer over onderstaande deelthema's

1. Inrichten Algemeen

 

Bij het werken met Profit gaan we uit van een omgeving. Binnen de omgeving leg je op het hoogste niveau-instellingen vast die voor alle modules werken.

Denk daarbij aan het Profit Communication Center (PCC), communicatieprofielen, mailserver etc.

 

2. Inrichten CRM

 

Om het contact met jouw relaties goed te houden is het essentieel om zoveel mogelijk van ze te weten en vast te leggen. Alleen dan kun je optimaal anticiperen op alles wat hen aangaat: wensen, vragen, voorkeuren, maar ook klachten. Een goede dienstverlening levert je uiteindelijk veel op, maar dat kan alleen als je een actueel en compleet beeld hebt over wat er bij de relaties leeft.

 

3. Inrichten Financieel

 

Dit onderdeel heeft betrekking op de inrichting van de financiële processen van de financiële administratie(s). Bij het inrichten van de financiële processen maak je ook gebruik van de basisinrichting. In de basisinrichting leg je bedrijfsadministratieve basisgegevens centraal vast, zodat je deze gegevens in meerdere onderdelen van Profit kunt gebruiken. 

 

4. Inrichten Fiscaal

 

Profit Fiscaal is gebaseerd op een visie waarbij de focus ligt op het beheersen van het proces van de aangifte: de juiste mensen de juiste dingen laten doen. Samen met een goede borging van kennismanagement en het toepassen van workflowmanagement wordt daardoor een grotere efficiency bereikt. Zo heb je meer tijd voor de cliënt en kan je meer adviezen geven.

5. Inrichten HRM

 

Wil je optimaal gebruik maken van alle HRM-functionaliteiten dan zul je van bovenaf moeten beginnen met een cao, werkgever en het belangrijkste van alles: het organigram. 

 

6. Inrichten Payroll
 

Gebruik je HRM als basis voor het verlonen van de medewerkers? Het inrichten van de cao, werkgever en de betalingen zijn daar onderdelen van. 

Uiteraard komen ook de Payroll Auditor en loonbeslag aan bod.

 

7. Inrichten abonnementen

 

Binnen Accountancy worden abonnementen ingezet als voorschot. Deze kunnen verrekend worden binnen de conceptfacturatie. In het abonnement leg je de gemaakte prijsafspraken vast. Deze kun je periodiek factureren aan je verkooprelatie. 

 

8. Inrichten van uur naar factuur

 

Voordat je de uren kunt registreren in de nacalculatie of declaraties kunt sturen naar je klanten moet je zorgen dat de registratie van uren, eenheden en kosten is ingesteld.

 

9. Inrichten Facturatie

 

Het visitekaartje van je organisatie is toch wel de factuur die je verstrekt aan de klant voor de geleverde goederen of diensten. Het gevolg van de factuur is natuurlijk de financiële verwerking en de instellingen die je daarvoor moet doen.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?