Vpb proces

Van cliënt Vpb tot aangifte.

Introductie

 

Voordat je de verschillende aangiften voor je cliënten Vpb kunt verwerken leg je eerst een aantal voorkeursinstellingen vast, voeg je stamgegevens toe en richt je de fiscale workflow in. Verder richt je de Fiscale InSite in voor het verwerken van de aangiften. Het hele aangifteproces vindt namelijk plaats in Fiscaal InSite.

Voordelen:

  • Eenmalige vastlegging van de basisinstellingen.
  • Via de fiscale workflow komen de juiste taken automatisch bij de juiste medewerkers terecht.
  • Functiescheiding door de meegeleverde autorisatierollen.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

 

 

1. Digipoort

 

Digipoort is het elektronische postkantoor van de overheid voor de communicatie tussen de overheid en bedrijven. Voor het gebruik van een overheidscertificaat met Digipoort moet je beschikken over een geldig 'PKI-Overheid-Certificaat' (voorheen 'OTP-certificaat').

 

2. Cliënt Vpb

 

De bedrijven voor wie je de vennootschapsbelasting verzorgt leg je vast als cliënt Vpb.

Je legt bij een cliënt specifieke gegevens vast die van belang zijn voor de aangifte. Je legt bijvoorbeeld vast wat het Fiscaal-nummer is, welk biljet de cliënt gebruikt en welke Behandelaar en Beoordelaar er aan de aangifte werken.

Ook leg je hier de wijze van accorderen van de aangifte vast en of de cliënt in moet kunnen loggen op de portal zodat hij zijn gegevens zelf kan onderhouden.

 

3. Vennootschap

 

De cliënt Vpb bestaat uit één of meerdere vennootschappen (Fiscale eenheid). Elke cliënt Vpb is minimaal aan één vennootschap gekoppeld (de moedermaatschappij). Voor zowel de moeder als de dochter(s) voeg je vennootschappen toe. 

Bij het toevoegen van een cliënt Vpb wordt automatisch een vennootschap aangemaakt.

 

4. Fiscale eenheid

 

Op verzoek kan een moedermaatschappij samen met een of meer dochtermaatschappijen aangemerkt worden als een fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan (ook niet fiscaal), maar is niet meer zelfstandig belastingplichtig.

 

5. Aangifte Vpb

 

Voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse biljetten van de vennootschapsbelasting kan je een aangifte verwerken.

Het hele aangifteproces, van plannen tot en met de evaluatie van de cliënt, wordt standaard meegeleverd in de fiscale workflow.

6. Voorlopige aangifte Vpb

 

De voorlopige aangifte Vpb wordt gebruikt voor het elektronisch insturen van verzoeken en wijzigingen op de voorlopige aanslag of teruggave Vpb die de Belastingdienst heeft opgelegd. Verder wordt de voorlopige aangifte gebruikt voor het indienen van een elektronisch bezwaar.

 

7. Dividendbelasting

 

Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Het belastingtarief bedraagt 15% van die opbrengst. Een vennootschap die dividend uitkeert is verplicht dividendbelasting in te houden en aan de Belastingdienst te betalen.

8. Country-by-Country

 

Multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen zijn verplicht een Country-by-Country aangifte te doen. In deze aangifte wordt jaarlijks aan de fiscus gerapporteerd over o.a. de winsten, de omzet, betaalde belastingen en activiteiten van de verschillende landen waarin de multinationale onderneming opereert.

9. SBA Vpb

 

Voor het verwerken van SBA's (Service Bericht Aanslagen) moet je machtigingen registreren bij Digipoort.

Je moet per cliënt, per jaar, per aangiftesoort een machtiging registreren. 

 

10. Uitstel- en aanwijsposten

 

Aangiften IB en Vpb moeten vóór een bepaalde datum ingeleverd zijn bij de Belastingdienst. Voor intermediairs is het niet haalbaar om alle aangiften van al hun cliënten vóór deze datum in te dienen. Daarom maken ze gebruik van de uitstelregeling. Door deze regeling kunnen ze het hele jaar door aangiften inleveren op basis van een inleverschema.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?