Payroll Auditor

Jouw persoonlijke assistent tijdens de salarisverwerking.

Introductie

 

Samen met onze klanten hebben we de Payroll Auditor ontwikkeld. Er worden standaard meer dan 130 controles uitgevoerd door de Payoll Auditor. Zo voorkom je fouten in de loonadministratie en ben je minder tijd kwijt aan het controleren van de verloning. 

Veel salarisgerelateerde controles voer je handmatig uit of middels een analyse. Je controleert zo bijvoorbeeld of een medewerker onterecht een reiskostenvergoeding krijgt of onterecht verloond is met de groene tabel. Je bent veel tijd kwijt aan deze controles; ze zijn geen onderdeel van het proces. En als ze dat wel zijn, vergt dit heel veel handmatig zoekwerk. Dat kan slimmer!

De Payroll Auditor waarschuwt je, van tevoren, als zich een situatie voordoet in de salarisverwerking waar je aandacht aan moet besteden. Je krijgt hierdoor meer grip op het salarisverwerkingsproces, de kwaliteit wordt verhoogd en de tijdrovende controles met analyses zijn niet meer nodig! 
Heb je een eigen audit die niet standaard is? Dan voeg je deze zelf toe aan de Payroll Auditor.

Voordelen:

 • Geautomatiseerde controles.
 • Grip op de kwaliteit van de salarisverwerking.
 • Eigen controles toevoegen.

Payroll Auditor

AFAS Open 2020

 

Bereid je goed voorVoordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

 1. Controle
  Loop de auditcomponenten door op werking. Audits worden berekend door looncomponenten. 
 2. Audits
  Bepaal of er eigen audits zijn die belangrijk zijn voor de salarisverwerking. Maak deze aan als deze audit nog niet bestaat.

Tip van de consultantLoop de auditcomponenten na op waarden, toelichting, omschrijving, melding en activering. Denk bijvoorbeeld aan de Audit: uurloon sterk gestegen. Deze wordt standaard uitgeleverd met een drempelwaarde stijging percentage van 5%. Is de cao loonschaaltrede ophoging net groter dan deze 5% dan gaat deze audit 'onterecht' af. Deze drempelwaarde kun je zelf aanpassen. Je wilt alleen audits die je waarschuwen op iets waar jij aandacht aan moet/wilt besteden!

Begin de omschrijving van een auditcomponent altijd met "Audit:   ". Zo zorg je ervoor dat de audits makkelijk te vinden zijn met het snelfilter.

Los de audit melding(en) op tijdens de salarisverwerking. Voorkom stress één dag voor accorderen en betalen. Zorg dat dit een onderdeel wordt van je proces.

De auditor biedt geen garantie op een foutloze salarisverwerking. Het is een tool om meer grip te krijgen op de salarisverwerking en het aantal fouten te verminderen.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in

1. Auditcomponenten


 


Audits worden berekend door looncomponenten. Je vindt ze terug in de cao op het tabblad Looncomponent. Je herkent ze aan het label 'Payroll Auditor' in de kolom Groep.

Zorg dat de auditcomponenten, die je wilt gebruiken in je controleproces, geactiveerd zijn.

Wil je weten welke audits we standaard meeleveren, of deze standaard geactiveerd is en of deze een drempelwaarde kent?

Lees hier meer.

2. Werking Audit


 


Het is belangrijk dat je de audits naloopt en aanpast waar nodig.

De audit is, zoals eerder gezegd, een looncomponent. Maar met een beperkt aantal tabbladen waar je rekening mee hoeft te houden:

 • Tabblad Algemeen: Je kunt hier de klantomschrijving naar wens aanpassen. Vink het veld Klantomschrijving toepassen aan.
 • Tabblad Formule: Je kunt hier de melding van de audit naar wens aanpassen en aangeven of het opgeven van een reden verplicht is bij het negeren/uitzetten van de audit. Daarnaast zie je hier hoe de formule is opgebouwd.
 • Tabblad Toelichting: Geef hier de audit begeleidende informatie mee. Denk aan een werkinstructie. Zorg ervoor dat de toelichting zo duidelijk mogelijk is.
 • Tabblad Parameter: Je bepaalt hier of de melding blokkerend is of een waarschuwing geeft. Daarnaast kun je afhankelijk van de audit grensbedragen vullen of hierop afwijken. 

Let op:

Als je de bestaande meegeleverde toelichting van de audit aanpast, ben je originele tekst kwijt.Omdat een audit in de basis een looncomponent is. Kun je de algemene inrichting en de werking van een standaard looncomponent nalopen. Met de kanttekening dat de auditcomponent een beperkt aantal tabbladen kent (zoals hierboven genoemd).

 

3. Template Audits


 


Wil je een controle inbouwen die nog niet als audit aanwezig is in de cao. Dan kun je deze bouwen door een kopie te maken van één van de template auditcomponenten.

Lees hier meer.

Het proces

De inrichting van de audits is de basis voor de salarisverwerking om ervoor te zorgen dat je geattendeerd wordt op onderdelen die je aandacht nodig hebben tijdens de verloning. Hoe ga je nu slim om met deze handige tool?

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

1. Payroll Auditor

Proces

De Payroll Auditor geeft een melding om je te attenderen op een opvallende situatie. Door dubbel te klikken op de melding, verschijnt de toelichting van de audit. De toelichting onderbouwt de melding en geeft aan hoe je dit kunt op te lossen.


De audits zijn op verschillende niveaus te raadplegen:

1. Het hoogste niveau, over jaren, perioden, cao's en werkgevers heen: HRM / Payroll / Payroll Auditor

2. Op werkgeverniveau, toon alle audits van alle medewerkers van de betreffende periode binnen die werkgever.

HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit / Periode / Actieknop Payroll Auditor

3. Het laagste niveau, per medewerker. 

HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit / Periode / Medewerker of via HRM / Medewerker / Raadplegen salaris.

2. Blokkeren

Melding

Een blokkerende melding zegt iets over de zwaarte van de melding. Deze melding moet je inhoudelijk controleren en nagaan of er iets aan de hand is. Omdat je in de voorlopige verwerking zit, kun je de oorzaak oplossen en de medewerker opnieuw verwerken. De melding is dan verdwenen.
Mocht je om een reden de blokkering toch willen negeren, dan kun je dit na een extra waarschuwing dit gewoon doen.

3. Waarschuwingen

Melding

Een waarschuwing is minder zwaar dan een blokkering.
Het kan zijn dat de melding bij de ene medewerker opgelost moet worden en bij de ander gewoon genegeerd kan/mag worden.

Bekijk altijd tijdens de salarisverwerking of er audits zijn en los ze op waar nodig! Herbereken de medewerker altijd om te kijken of de melding is opgelost, dan verdwijnt automatisch de auditmelding.

4. Niveau

Inrichting

Je kunt een auditmelding op verschillende niveaus uitzetten. Ga naar HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit / Periode / Actieknop Payroll Auditor. Klik op de actieknop Controle uitzetten waarna je het niveau kunt kiezen waarop je melding wilt uitzetten:

 

 • Medewerker | Audit uitzetten op de betreffende medewerker 
 • Werkgever | Audit uitzetten voor alle medewerkers onder de werkgever
 • Cao | Audit uitzetten voor alle medewerker onder de cao

5. Log

Proces

De actie negeren wordt per actie gelogd en zijn terug te vinden binnen HRM / Payroll / Payroll Auditor. Je ziet hier alle audits en wat hiermee gebeurd is.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?